P P

xóa gậy vang trong vòng 3 nốt nhạc

Cách này thì có rất nhiều người biết và chưa biết.
Ai chưa biết thì xin cái like!

 
Ch Ech